Privaatsustingimused

Kogume selle kodulehe külastuste kohta andmeid, et saada tagasisidet lehe kasutamise kohta.

Andmeid kogutakse kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega. Tingimustest leiate infot selle kohta, milliseid andmeid kogutakse, mille jaoks ja kellel on neile juurdepääs. Samuti leiate siit juhised, kuidas enda andmekaitsega ja privaatsuse kontrollimisega seotud õigusi kasutada.

Palume teil leida aega meie privaatsustingimuste lugemiseks. Küsimuste korral võtke meiega ühendust, kasutades allpool toodud kontaktandmeid.

1. Vastutav andmetöötleja
Teie andmete vastutavaks töötlejaks on OÜ Arengukulg. Meie kontaktandmed on tiit@arengukulg.ee.

2. Küpsised
Küpsis on väikesemahuline andmeelement, mis salvestatakse meie veebilehe külastamisel teie arvutisse eesmärgiga koguda veebilehe kasutusstatistikat. Saate seadistada oma veebilehitseja küpsiseid blokeerima. Samuti võite küpsised oma arvutist igal ajal kustutada. Kogume kasutusstatistikat Google Analytics teenuse abil, mille küpsised koguvad infot anonüümses vormis.

3. Maksmisega seonduvad andmed
3.1. Ostu registreerimise juures kogume alljärgnevaid andmeid: nimi, e-posti aadress, ettevõtte postiaadress. E-posti aadressile saadame ostu kinnituse ja soovi korral arve.
3.2. Arengukulg OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ja Arengukulg OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Fienta Ticketing OÜ-le.

4. Turundus
Me ei tegele otseturundusega.

5. Profileerimine
Me ei koosta kodulehe külastajate kohta individuaalseid profiile.

6. Ligipääs andmetele
Andmetele pääseb ligi Arengukulg OÜ töötaja, kes vastutab kodulehe andmete analüüsi ja täiendamise ning koolituse toimumise eest.

7. Andmete hoiustamise aeg
7.1. Kasutame kogutud andmeid analüüside jaoks ühe aasta jooksul.
7.2. Küpsiste kehtivusaeg on ajutine. Need kas kustuvad kohe brauseri sulgemisel või kehtivad kuni aasta.

8. Teie õigused seoses oma andmetega ja kuidas neid teostada
Andmekaitse tagamise eest vastutava töötajaga saate kontakti e-posti tiit@arengukulg.ee kaudu. Teile on õigusaktidega nähtud ette õigus:
8.1 paluda kinnitust oma isikuandmete töötlemise kohta, tutvuda enda isikuandmetega ja saada nende kohta teavet (töötlemise eesmärk, töötleja(d), allikad, jne);
8.2 paluda enda isikuandmete parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist või esitada vastuväide sellisele isikuandmete töötlemisele;
8.3 võtta oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi.

9. Õigus esitada kaebus ja rikkumisest teavitamine
Kui arvate, et teie privaatsusõigusi on rikutud, võite esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile.