Teadlik Eesti Ettevõtja
Ainuke, mis Sinu ettevõttes ei muutu mitte kunagi, on see, et kõik muutub! Mida peaks teadma ja oskama, et seda muutust ise luua ja suunata? Et mitte jalgu jääda muutuvale maailmale, vaid olla ise see muutus, mida maailmas näha tahad!
ELA ehk Ettevõtte Loomuliku Arengu õpetus on juhtidele ja ettevõtjatele mõeldud uue põlvkonna tööriist, mis aitab mõista tervikut, probleemide ja kriiside kujunemise loogikat ettevõttes ning seeläbi rasketeks aegadeks paremini valmis olla.

1.

Kõik teavad, et enne sisse hingamist on vaja välja hingata ja enne pingutust on vaja lõdvestuda.

2.

Vähesed teavad, et kriis on ettevõttes uue kvaliteedi kujunemise loomulik eeldus.

3.

Väga vähesed juhid suudavad kriisi ette näha ja selle potentsiaali ära kasutada.

4.

Üksikud oskavad olla kriisile ja raskustele tänulikud ning nende ettevõtted laovad uue majanduse vundamendi.

Seminarile on mõtet tulla, kui otsid vastust alljärgnevatele küsimustele:

 1. Kuidas leida keerulises olukorras kõigile osapooltele kasulik lahendus?
 2. Kuidas paremini mõista oma ettevõttest lähtuvalt inimeste ja ühiskonnaga seonduvaid probleeme?
 3. Kuidas kiiresti muutuvas ärimaailmas pikaajalisi plaane teha?
 4. Kuidas vastandlikud pinged arenguimpulsiks muundada?
 5. Kuidas leida soodne hetk pikaajalist edu tagava otsuse tegemiseks?
 6. Kuidas muuta väärtuse kujunemise protsess ettevõttes kõigile nähtavaks ja innustavaks?
 7. Kuidas kasutada kriise oma meeskonnaga kvalitatiivselt uuele tasemele tõusmiseks?

Eesti ettevõtlust ei vii maailmakaardile mitte halastamatu konkurents, vaid eelkõige usaldus ja koostöö, mis kajastub alljärgnevas:

 1. Selgetele väärtustele tugineva organisatsiooni ja selle juhtimise kujundamine. 
 2. Ühe sihtgrupi valimine ja selle grupi kliendikasu selge määratlemine.
 3. Tsentraalsete juhtimistegevuste järjepidev vähendamine ja üleminek kaasavale juhtimisele
 4. Igal meeskonnaliige mõistab ettevõtte kui terviku toimimise põhimõtteid ja enda selget rolli selles süsteemis.
 5. Koostöö ja iga inimese areng ettevõttes loob eeldused konkurentsi ületamiseks ja piisava kasumi teenimiseks.
 6. Usalduslik isiklik suhe otsese juhiga tagab meeskonna oskuste, loovuse ja algatusvõime parema rakendamise.
 7. Ühiste inimlike väärtuste leidmine ja hoidmine aitab kujundada selged ja toimivad inimsuhted.

Kõnelejad

Arenguseminar on praktiline sissejuhatus Sinu ettevõttele sisekoolituse valimiseks ja ettevalmistamiseks, et seejärel kavandada ja edukalt ellu viia konkreetne arenguprotsess, mis tagab ettevõtte pikaajalise jätkusuutlikkuse.

Arengunõustaja

Tagasiside

 • ELA mudel pakub välja uue ja väga huvitava vaatenurga organisatsiooni arenguetappidele. See võimaldab hinnata ettevõtte praegust arenguetappi ning aitab mõista, kuidas järgmisele arengutasemele jõuda. Väga inspireerivad olid erudeeritud koolitajate ja laia silmaringiga osalejate arutelud.

  Jari Kukkonen
  Juhtimiskonsultant ja ettevõtja
 • Juhina soovin oma ettevõtte arengut teadlikult suunata luues selleks oma inimestele sobiliku arengukeskkonna. ELA käsitlus aitas luua laiemat konteksti, kuidas arenguptotsessidele terviklikumalt läheneda ja milliseid tööriistu praktikas rakendada. Eriti kõnetasid mind Aivari ja Tiidu toodud elulised näited, mis süstisid uut inspiratsiooni.

  Andres Sirel
  Insplay
 • ELA koolitus andis väga hea süsteemse ja tervikliku lähenemise organisatsioonile ning selle juhtimisprotsessidele ja aitas näha oma organisatsiooni teise vaatenurga alt. Oli väga huvitav hinnata seda, mis arengufaasis parasjagu oleme ja mis edasi võiks saada. Seminari tulemuseks on kindlasti teadlikumad juhtimisotsused. Soovitan ELA koolitust soojalt juhtidele, kes tunnevad vajadust enda ja oma inimeste arengusse suurema teadllikkusega panustada.

  Asko Talu
  Mentor
 • ELA on väga õige valik, kui tunned juhina vajadust treenida enda ja töötajate enesearenguvajadust ning vastutustunnet , et ise rohkem üldjuhtimise protsessile keskenduda. Aga tõsisele bossile see koolitus ei sobi – tärkaks liiga palju aktiivseid mõtlejaid ja otsustajaid.

  Harli Uljas
  BDA partner ja vanemkonsultant
 • ELA koolitus aitas mul mõista inimese ja ettevõtte arengufaase, nende kujunemist ja terviklikke seoseid. Mõistsin, miks halba unustada ei tohi (et mitte taas vanu vigu korrata) ja miks inimeste ning elu kui terviku mõistmine ja andestamine nii vajalik on (et mitte minevikku takerduda). Sain kinnitust, et iga kriis on loomingu allikas ehk suurepärane võimalus luua uue kvaliteediga suhted. Mulle tundub, et see ongi uue ajastu võtmeoskus! Tänan, et mind selle äratundmiseni aitasite! Soovitan ELA koolitust tänases kiiresti muutuvas maailmas igale tippjuhile.

  Endo Viires
  Visionäär ja strateeg
 • ELA koolitus on tummine teemakäsitlus kõigile, kes moel või teisel puutuvad kokku organisatsiooni juhtimise ja arenguga. Tiit ja Aivar on praktikud, kel taskud kogemustest pungil. Mõlemad oskavad luua elavaid seoseid organisatsiooni igapäevatöö ja ajatu juhtimisfilosoofia vahel. Õhkkond oli nii inspireeriv, et pool vihikut sai täis kuuldud mõtteid ja teine pool omi praktilisi lahendusi, mida täna juba töös rakendan.

  Meelis Voolmaa
  Eesti Energiasäästu Assotsiatsioon
 • ELA seminar andis mulle kui ettevõtte juhile arusaamise sellest, kus ja millises arenguetapis ettevõte hetkel on. Samuti paranes koolituse käigus tervikpildi nägemise oskus organisatsioonide arengust tervikuna. Lisaks tekkis palju erinevaid mõtteid ja ideid, kuidas ettevõtet teadlikult edasi arendada, säilitades organisatsiooni kõigile osapooltele loomuliku ja orgaanilise arengu. Aitäh Aivar ja Tiit, et panustate arengusse!

  Silver Tiido
  Tehnoaudit OÜ
 • Digiajastu kõrvalmõjuna eeldame, et süsteem tähendab midagi insener-tehnilist. Aga mõelgem taimele. On üsna ilmne, et taime areng toimub kindlas järjekorras objektiivsete seaduspärade järgi. Inseneri on väga vaja, et aia kastmissüsteem toimiks. Aga tähtis on ka hooliv aednik, kelle töö saab kanda vilja inseneriga läbimõeldud koostööd tehes. ELA koolitus aitas mul näha organisatsiooni kui elavat, loogiliselt arenevat organismi ja taibata, millised on juhi kui inseneri ja juhi kui aedniku ülesanded.

  Hillar Lõhmussaar
  Eesti Liikluskindlustuse Fond

Huvi korral firmasiseseks seminariks palume ühendust võtta :

 • Tiit Urva, Tel: 506 6537 tiit@arengukulg.ee või
 • Aivar Haller, Tel: 516 2211 aivar@haller.ee

Võta meiega ühendust
  Meeskond

  Kodulehe teostas

  Ergo Menov

  Video
  & pilt

  Erki Laansalu

  Joonistused

  Veiko Liis

  Digiturundus

  Kairi_Ly Tammeoks