Kas oled näinud, kuidas röövikust liblikas saab? Nii otseses kui ka ülekantud mõttes? Kui soovid seda võimast nähtust kogu olemuses paremini mõista, siis on meil Sulle midagi pakkuda. Oleme mõttekaaslastega viimased tosin aastat investeerinud palju aega ettevõtte, inimese ja ühiskonna arenguteooriate õppimisse-õpetamisse ning tundub, et oleme leidnud ajakohased vastused alljärgnevatele küsimustele:
 1. Miks oleme ühiskonnaga olukorras, kus usaldus on defitsiit ja vastutajat pea võimatu leida?
 2. Miks erinevad põlvkonnad nii reljeefselt eristuvad ja miks meie elus üldse nii palju vastandumist on?
 3. Miks on vajalik leida alternatiiv kõiki piire ületavale egokapitalismile ja kuidas see alternatiiv ellu rakendada?
 4. Kuidas inimlikkus ja äriliselt kasumlik ettevõtlus rahumeelselt ühe katuse alla mahutada?

Seminari alguseni jäänud:

Millest räägime arenguseminaril?

lmselt mõtled nüüd, et huvitav, mis on sellel kõigel pistmist Sinu ettevõttega? Vastuse annab vanasõna, mis ütleb, et ühes katla servas ei saa paremat suppi keeta, kui terves katlas. Meil ei ole lõpliku tõe monopoli, aga usume, et meil on üsna vettpidavaid vastuseid eelnimetatud küsimustele ja oleme väga huvitatud oma avastuste, teadmiste ja praktikate jagamisest Sinuga.  Eriti soovime selgitada, miks nimetatud probleemide põhjustega on vajal tegeleda just nimelt ettevõtluse tasandil. Ja kuidas just Sinu ettevõtte arenguteest selgema pildi saamine aitab Sul nii enda kui ka ettevõtte ja terve ühiskonna hüvanguks pika sammu edasi astuda. Otse loomulikult on meil ka juba mitu äraproovitud lahendust, kuidas seda teha – muidu me Sinu poole ei pöörduks! Samuti oleme täiesti veendunud, et mitte ükski tänane poliitiline partei ei saa meid aitata. Meie ise, ettevõtjate ja lapsevanematena peame selle muudatuse samm haaval ellu viima ning igal võimalikul tasandil vohava armutu konkurentsi inimlikkuse ja koostööga asendama.

Eestit ei vii edasi halastamatu konkurents, vaid koostöö, usaldus ja kogukondlikkus.
 1. Eesti riigi areng eeldab kvalitatiivseid muutusi inimsuhetes, mis mõjutavad haridust, majandus ja poliitikat ehk kogu riigikorraldust.
 2. Kindlaim kaitse igale rahvale on mõistev, austav ja kokkuhoidev ühiskond.
 3. Vastandumise asemel tuleb õppida andestama ning ühiseid väärtusi leidma ja hoidma.
 4. Eesmärgiks on vaja seada koostöö ja inimese areng, mitte kasum iga hinna eest.

Ettevõtte Loomuliku Arengu (ELA) õpetus on uue põlvkonna tööriist, mis aitab paremini mõista probleemide ja kriiside kujunemise loogikat ettevõttes ning seeläbi keerulisteks aegadeks palju paremini valmis olla. ELA õpetuse tundmine ja järgimine saab kaasa aidata, et ühiselt ning väiksema kulumise hinnaga neid kriise läbi ja üle elada. Arenguseminaril otsime vastuseid küsimustele:

 1. Kuidas paremini mõista probleeme, mis kujunevad ühiskonna, ettevõtte ja isiksuse vajaduste vahel?
 2. Mis tingimustel on ettevõtjal kiiresti muutuvas maailmas võimalik ja mõistlik pikemaajaliselt planeerimida?
 3. Kuidas leida tänases suures segadikus ja vastandumises win-win lahendusi?
 4. Kuidas teha õigel ajal pikaajalist edu tagavaid juhtimise otsuseid?
 5. Kuidas kasutada kriise oma meeskonnaga kvalitatiivselt uuele tasemele tõusmiseks?
Kõnelejad

Esimene koolituspäev on praktiline sissejuhatus ettevõtte sisekoolituse valimiseks ja ettevalmistamiseks, mis seejärel võimaldab kavandada ja edukalt läbi viia konkreetset arenguprotsessi, tagamaks ettevõtte pikaajaline jätkusuutlik areng.

Arengunõustaja
22. mai 2019

Kava enne lõunat

10:00 – 11:30Inimese arengu vähetuntud tsüklilisus. Võrdlus organisatsiooni ja ühiskonna arenguga. Viljaka pinge vajalikkusest. Kriisi ja probleemi positiivse olemuse avamine.
11:30 – 11:45Paus
11:45 – 13:15Strategy Ettevõtte 4 arengufaasi: pioneeri, eristumise, ühildumise ja sidususe faas. Arengufaaside transformatsioon läbi konkreetsete kriiside. Ettevõtte väärtusloome ahela kujundamine.
13:15 – 14:00Lõuna
22. mai 2019

Kava peale lõunat

14:00 – 15:30Tehniline, sotsiaalne ja kultuuriline allsüsteem ettevõttes ning nende 7 olemuselementi.
15:30 – 15:45Paus
15:45 – 17:15Ettevõtte arengu baasprotsessid ja nende analüüs. Ettevõtte arengu diagnoosimine.

Tagasiside

 • ELA koolitus on tummine teemakäsitlus kõigile, kes moel või teisel puutuvad kokku organisatsiooni juhtimise ja arenguga. Tiit ja Aivar on praktikud, kel taskud kogemustest pungil. Mõlemad oskavad luua elavaid seoseid organisatsiooni igapäevatöö ja ajatu juhtimisfilosoofia vahel. Õhkkond oli nii inspireeriv, et pool vihikut sai täis kuuldud mõtteid ja teine pool omi praktilisi lahendusi, mida täna juba töös rakendan.

  Meelis Voolmaa
  Eesti Energiasäästu Assotsiatsioon
 • Digiajastu kõrvalmõjuna eeldame, et süsteem tähendab midagi insener-tehnilist. Aga mõelgem taimele. Vars toetub juurestikule ja õienupp varrele. Õis ei saa avaneda enne, kui vars on küps. Ajaks, mil taime sünniks vajaliku seemne energiavaru ammendub, peavad olema varrel puhkenud lehed, mis suudavad fotosünteesi reaktsiooni kaudu kindlustada edasise energiavajaduse. Siis saab õienupp küpseda, avaneda, viljuda. Seega on ilmne, et taime areng toimub kindlas järjekorras objektiivsete seaduspärade järgi. Inseneri on väga vaja, et aia kastmissüsteem toimiks. Aga tähtis on ka hooliv aednik, kelle töö saab kanda vilja inseneriga läbimõeldud koostööd tehes. ELA koolitus aitas mul näha organisatsiooni kui elavat, loogiliselt arenevat organismi ja taibata, millised on juhi kui inseneri ja juhi kui aedniku ülesanded.

  Hillar Lõhmussaar
  Eesti Liikluskindlustuse Fond
 • ELA koolitus aitas mul mõista inimese ja ettevõtte arengufaase, nende kujunemist ja terviklikke seoseid. Mõistsin, miks halba unustada ei tohi (et mitte taas vanu vigu korrata) ja miks inimeste ning elu kui terviku mõistmine ja andestamine nii vajalik on (et mitte minevikku takerduda). Sain kinnitust, et iga kriis on loomingu allikas ehk suurepärane võimalus luua uue kvaliteediga suhted. Mulle tundub, et see ongi uue ajastu võtmeoskus! Tänan, et mind selle äratundmiseni aitasite! Soovitan ELA koolitust tänases kiiresti muutuvas maailmas igale tippjuhile.

  Endo Viires
  Visionäär ja strateeg
 • Juhina soovin oma ettevõtte arengut teadlikult suunata luues selleks oma inimestele sobiliku arengukeskkonna. ELA käsitlus aitas luua laiemat konteksti, kuidas arenguptotsessidele terviklikumalt läheneda ja milliseid tööriistu praktikas rakendada. Eriti kõnetasid mind Aivari ja Tiidu toodud elulised näited, mis süstisid uut inspiratsiooni.

  Andres Sirel
  Insplay
 • ELA mudel pakub välja uue ja väga huvitava vaatenurga organisatsiooni arenguetappidele. See võimaldab hinnata ettevõtte praegust arenguetappi ning aitab mõista, kuidas järgmisele arengutasemele jõuda. Väga inspireerivad olid erudeeritud koolitajate ja laia silmaringiga osalejate arutelud.

  Jari Kukkonen
  Juhtimiskonsultant ja ettevõtja
 • ELA on väga õige valik, kui tunned juhina vajadust treenida enda ja töötajate enesearenguvajadust ning vastutustunnet , et ise rohkem üldjuhtimise protsessile keskenduda. Aga tõsisele bossile see koolitus ei sobi – tärkaks liiga palju aktiivseid mõtlejaid ja otsustajaid.

  Harli Uljas
  BDA partner ja vanemkonsultant
Pileti Ost
Be hurry! Last years tickets was sold out in just one week.

Koolitusmaterjalid saadetakse registreeritud osalejatele enne koolitust tutvumiseks.

Varajane pilet

kuni 30.04.19
199
 • Koolitusmaterialid
 • Küsimustikud
 • Esitlusmaterial
 • Kokkuvõtted
 • Toitlustamine
Osta pilet

Päevapilet

Alates 01.05.19
249
 • Koolitusmaterialid
 • Küsimustikud
 • Esitlusmaterial
 • Kokkuvõtted
 • Toitlustamine
Osta pilet

Järgmised koolitused

Järgmised koolitused toimuvad 12.06.2019 ning registreerida telefoni ja emaili teel:
5162211, Aivar Haller, aivar@haller.ee või
5066537, Tiit Urva, tiit.urva7@gmail.com